JANARIA ETXEAN JASOTZEKO ZERBITZUA ZUMAIA          
SERVICIO A DOMICILIO DE COMIDA A ZUMAIA

DATUEN BABESA / PROTECCIÓN DE DATOS

Datuak Babesteko Legea betetzeari buruz indarrean dagoen araudia betetzeko, honako hau jakinarazten da:

 

Zumaian Janaria Entregatzeko Zerbitzuan, eskatutako zerbitzua emateko eta fakturatzeko ematen diguzun informazioa tratatzen dugu. Emandako datuak gorde egingo dira merkataritza harremanak dirauen bitartean edo legezko betebeharrak betetzeko eta datuak biltzeko helburua betetzeak ekar ditzakeen erantzukizunei erantzuteko behar den denboran. Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, legezko betebeharren bat dagoenean izan ezik. Zumaian Janaria Entregatzeko Zerbitzuan zure datu pertsonalak tratatzen ari garen jakiteko eskubidea duzu. Beraz, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta eramateko eskubideak balia ditzakezu, bai eta Zumaian Janaria Entregatzeko Zerbitzuaren aurrean zure tratamendua mugatu ere, atencionalcliente@scdz.eus helbide elektronikora idatzita, zure NANaren edo agiri baliokidearen kopia erantsita. Era berean, eta bereziki zure eskubideak egikaritzean erabateko gogobetetasunik lortu ez baduzu, erreklamazioa aurkeztu ahal izango diozu kontroleko agintaritza nazionalari. Horretarako, Datuak Babesteko Espainiako Agentziara jo beharko duzu (Jorge Juan kalea 6, 28001 Madril).

Tratamenduaren arduradunaren datuak:

Identitatea: Zumaian Janaria Entregatzeko Zerbitzua

Telefonoa: 645 188 588 - Helbide elektronikoa: atencionalcliente@sdcz.eus


Con el fin de cumplir con la normativa vigente en materia de cumplimiento de la Ley de Protección de datos se informa:

En Servicio de Comida a Domicilio en Zumaia tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar su facturación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en Servicio de Comida a Domicilio en Zumaia estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante Servicio de Comida a Domicilio en Zumaia en la dirección de correo electrónico atencionalcliente@scdz.eus, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente. Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.


Datos del responsable del tratamiento:

Identidad: Servicio de Comida a Domicilio en Zumaia 

Teléfono: 645 188 588  -  Correo electrónico: atencionalcliente@sdcz.eus

 

 
Llamada